IBIS. Base de datos del patrimonio bibliográfico de Patrimonio Nacional
Eiximenis, Francesc (O.F.M.)

Libre de la gloriosa vida del nostre Salvador Ihesu Christ / Frances Eiximenis - s. XIV-XV - 209 f. : papel ; 322x240 mm

f. 1r, margen de cabecera: Preambols. f. 1ra PROL.: [...]agosti hagues posades tant altes coses de la santa Trinitat... f. 2vb: Aci comença lo primer tractat del present libre de la gloriosa e molt sancta vida del nostre precios salvador Ihesu Christ, lo qual ensenya per qua manera lo nostre redemptor es dit esser predestinat etternalment e posa alscuns grans bens qui per la dita predestinaçio son pervenguts a nosaltres. Capitol primer qui ensenya que es predestinaçio e com Ihesu Christ en quant Deu no estech ne poch esser predestinat. f. 4ra INC.: Lo primer tractat donchs daquest libre si ha a tractar de la predestinaçio... f. 198vb EXP.: ...e fa crexer la caritat per la qual los peccats son reemesos, els fa [...]. f. 198v, en margen inf., por mano del s. XVIII: Faltan 117 capítulos del libro nono i todo el libro décimo, que trata de la Resurrección & vida i asunción de María sanctíssima. Ai copia en la Biblioteca de la seo de Valencia. f. 199r, margen sup., por la misma mano: Nicolaus Ant. tom. 2± Bibl. ueteris, p. 119, Harold (?). f. 199, en margen inf., por la misma mano: En 1363 y 1367 este mossén Pérez de Artéus [dubit.] era "justicia criminal de Valencia". Archivo de la ciudad, "manual de consejos i establecimientos, 1389". En 15 de mayo se le dieron 15 florines para un ábito por los buenos servicios que Ximénez hizo a la ciudad. [add. alt. m.]: Usque annum 1567 Val[entinum] Francisc[anum] coenobium claustral[e] occupatum. (Velasco, t. 2, p. 18)

Índice del Conde de Gondomar (1623) "Historias sagradas", T. II - f. 19r MASSO TORRENTS 1888 , 17 SERRANO Y SANZ 1903 , 223 BOOCT 1985 , núm. 725 REINHARDT & SANTIAGO-OTERO 1986 , 145 ALVAR, Carlos, "Manuscritos románicos no castellanos", Revista de Literatura Medieval, VI(1994): 197-199


Catalán. Letra gótica libraria

f. 199ra-209vb: En nom de Ihesus, aci comença la taula o les rubriques del libre de la sagrada vida del nostre salvador e redemptor Ihesu Christ, fet e ordenat per lo reverent mestre Francesch Eximeneç, del orde dels frares menors


Jesucristo


Manuscritos con pinturas